Inspectie Elektrische Arbeidsmiddelen

Hier praten we over alle elektrische apparaten en verplaatsbare leidingen die op de gebouw gebonden installatie aangesloten zijn.

In het kader van de ARBO-wet dient elke werkgever een RIE uit te voeren. Een onderdeel van de RIE is de controle van de elektra installatie. Dit is geregeld in hoofdstuk 3 van het arbobesluit. Art. 3.4 lid 1 t/m 4 gaan over het gebruik en onderhoud van de elektra installaties, incl. elektrotechnisch tekenwerk.

De elektrische arbeidsmiddelen worden conform NEN 3140 geïnspecteerd.

De inspecties bestaan uit twee delen:

visuele controle,
meet technische controle.
Uit de twee genoemde onderdelen wordt een rapport samengesteld.

De rapportage is een vertrouwelijk document wat alleen aan de opdrachtgever wordt verstuurd en kan worden opgevraagd.

De rapporten worden zowel schriftelijk als digitaal verstrekt

Het rapport biedt de mogelijkheid om het na herstel van de gebreken, te laten aftekenen door de installateur. Zodat u na afloop een document heeft waaruit blijkt dat de installatie voldoet aan de gestelde eisen.

Meer Weten?

Tel 0592-406854