Inspectie vaste installatie

Hier praten we over de gebouw gebonden elektra installatie.

In het kader van de ARBO-wet dient elke werkgever een RIE uit te voeren. Een onderdeel van de RIE is de controle van de elektra installatie. Dit is geregeld in hoofdstuk 3 van het arbobesluit. Art. 3.4 lid 1 t/m 4 gaan over het gebruik en onderhoud van de elektra installaties, incl. elektrotechnisch tekenwerk.

De installaties worden conform de NEN 3140 of op grond van de NEN 1010 geinspecteerd.

De inspecties bestaan uit twee delen:

 • visuele controle,
 • meet technische controle.

Uit de twee genoemde onderdelen wordt een rapport samengesteld.

De rapportage ie een vertrouwelijk document wat alleen aan de opdrachtgever wordt verstuurd en kan worden opgevraagd.

De rapporten worden zowel schriftelijk els digitaal verstrekt.

Het rapport biedt de mogelijkheid om het na herstel van de gebreken, te laten aftekenen door de installateur. Zodat u na afloop een document heeft waaruit blijkt dat de installatie voldoet aan de gestelde eisen.

Hier praten we over alle elektrische apparaten en verplaatsbare leidingen die op de gebouw gebonden installatie aangesloten zijn.

In het kader van de ARBO-wet dient elke werkgever een RIE uit te voeren. Een onderdeel van de RIE is de controle van de elektra installatie. Dit is geregeld in hoofdstuk 3 van het arbobesluit. Art. 3.4 lid 1 t/m 4 gaan over het gebruik en onderhoud van de elektra installaties, incl. elektrotechnisch tekenwerk.

De elektrische arbeidsmiddelen worden conform NEN 3140 geïnspecteerd.

De inspecties bestaan uit twee delen:

 • visuele controle,
 • meet technische controle.

Uit de twee genoemde onderdelen wordt een rapport samengesteld.

De rapportage is een vertrouwelijk document wat alleen aan de opdrachtgever wordt verstuurd en kan worden opgevraagd.

De rapporten worden zowel schriftelijk als digitaal verstrekt

Het rapport biedt de mogelijkheid om het na herstel van de gebreken, te laten aftekenen door de installateur. Zodat u na afloop een document heeft waaruit blijkt dat de installatie voldoet aan de gestelde eisen.

Wij kunnen op verzoek i.p.v. hot-spot meting ook een thermografisch onderzoek uitvoeren.

Thermografie is een infrarood inspectiemethode, waarbij het mogelijk is slechte verbindingen, contacten en eventuele overbelastingen in de besturingskasten en schakel- en verdeelinrichtingen te detecteren, zonder dat het productieproces hier hinder van ondervindt.

Thermografie is een aanvulling op de standaard inspectie van elektra verdelers.

Een thermografisch onderzoek is geen vervangend middel t.a.v. inspecties van electra verdelers.

Thermografie kan verder toegepast worden bij :

 • Gevelinspectie van kantoorpanden en huizen;
 • Wandinspectie van ovens, opslagtanks, koel- en vriescellen;
 • Wrijving in lagers van motoren;
 • Temperatuurverschillen op papierbanen;
 • Lekkages in water- cv leidingen;

Breuk, lekkage of leidingspatroon in vloerverwarming etc.;

Netanalyse heeft ten doel om een goed beeld te krijgen van de voeding naar het pand en de aanwezige belasting in het pand. Dit is een analyse waarbij de nadruk ligt op het voorkomen van schade door o.a. een asymmetrische belasting en/of door hogere harmonischen.

Asymmetrie op zich is niet direct een probleem, maar bij onderbreking van de nul kan dit ernstige schade aanbrengen aan de aangesloten toestellen en verlichtingsarmaturen.

Bij nul onderbreking zal in een asymmetrische installatie de fase spanningen  oplopen van 230V tot 400V. Het gevolg is dat elektrische apparatuur, die is gemaakt voor 230V, defect raakt.

Hogere harmonischen worden veroorzaakt door de aangesloten elektronische apparatuur bv: frequentieomvormers, computers apparatuur, spaarlampen ect. De hogere harmonischen in de stroom kunnen ernstige schade aan de elektrische installatie en daarop aangesloten toestellen veroorzaken.

 • CV-pompen die stuk gaan als gevolg van de 7e harmonischen,
 • een onderbroken nul, doordat de nul van de hoofdschakelaar uitbrand als gevolg van een te hoge stroom door de 3e, 9e en de 15e

Tevens wordt er gekeken naar de Power Factor (PF), crest factor en de cos-phi.

Storingsanalyse is het gebruik maken van het voornoemde maar dan nadat er zich een probleem heeft voor gedaan.

Met dezelfde netanalyse kunnen we ook bepalen of uw energiezuinige verlichting wel zuinig is, niet te grote blindstromen en niet teveel harmonischen opwekt.

Het tekenwerk bestaat uit het opnemen van de elektrotechnische installaties en het uitwerken tot een compleet tekenpakket van de elektrotechnische installaties, exclusief de besturingskasten.

De omvang van het tekenpakket:

 • Installatie tekeningen(-en),
 • Installatie schema (‘s),
 • Groepen verklaring (-en), per schakel- en/of verdeelinrichting,
 • Groepen verklaring (-en), op geel papier en gelamineerd per schakel- en/of verdeelinrichting.

De tekeningen worden in meest recente versie van autocad  aangemaakt. Van elke file wordt 1 afdruk geleverd in A0, A1, A2, A3 of A4 formaat, afhankelijk van het gewenste formaat en de tekeninggrootte. De installatietekening worden hoofdzakelijk op grootformaat (A0, A1, A2) afgedrukt. De installatieschema en groepenverklaring zijn hoofdzakelijk op A3 formaat klaargemaakt. De groepenverklaring wordt, naast de witte afdruk, ook op geel papier afgedrukt en gelamineerd. Deze gele groepenverklaring hoort dan ook thuis bij de desbetreffende schakel- en/of verdeelinrichting. De overige witte afdrukken kunt u plaatsen bij uw gebruiksvergunning.

Op deze manier heeft u altijd een volledige tekenpakket op 1 plaats en een goed houdbare tekening in de schakel- en/of verdeelinrichting.

Het tekenwerk bestaat uit het opnemen van de topografische tekeningen van het gebouw met betrekking tot de gebruiksvergunning en het ontruimingsplan.

De omvang van het tekenpakket:

 • Totaal overzicht ( van de blus- en reddingsmiddelen en noodverlichtingsinstallatie, die u kunt plaatsen bij uw gebruiksvergunning (veilig en schoon),
 • Diverse deeltekeningen met de vluchtroute in een lijst.

De tekeningen worden in de meest recente versie van autocad aangemaakt. Van elke file wordt 1 afdruk geleverd in A0, A1, A2 of A3 formaat. Het totaaloverzicht wordt hoofdzakelijk op A0, A1 of A2 afgedrukt. De deeltekeningen, vluchtroutes, worden altijd op A3 afgedrukt.

De vluchtroutes worden in een rode aluminium lijst met ontspiegeld polycarbonaat plaat aangeleverd. De lijsten worden voorzien met een antidiefstal bevestigingsmateriaal. De tekening worden gelamineerd aangeleverd in de lijsten, waardoor deze vochtbestendig zijn.

De cursus is opgesteld voor medewerkers die binnen een organisatie diverse kleine elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren.

In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

–           Wet- en regelgeving

– ARBO-wet / Arbobesluit

– NEN EN 50110-1 / NEN 3140

–           Elementaire elektrotechniek

–           Praktische zaken waar de desbetreffende medewerkers mee te maken hebben. Dus volledig afgestemd op uw organisatie.

De cursus bestaat uit 2 dagdelen.

Vervolgens krijgen de medewerkers een certificaat van deelneming met een geldigheidsduur van 2 jaar.

De cursussen worden verzorgd en gegeven door bevoegde docenten elektrotechniek.

De cursus is bestemd voor medewerkers die binnen uw organisatie als elektromonteur werkzaam zijn.

De cursus gaat in op de wet- en regelgeving, aangevuld met verandering in de normen en richtlijnen.

Deze cursus is de invulling voor het vaktechnisch deel van de arbowet, zoals is vastgesteld in art. 8 “voorlichting en onderricht”.

De cursus bestaat uit 2 dagdelen.

Vervolgens krijgen de medewerkers een certificaat van deelneming met een geldigheidsduur van 2 jaar.

De cursussen worden verzorgd en gegeven door bevoegde docenten elektrotechniek.

De cursus is bedoeld voor organisaties waarbij medewerkers uitvoerend en organisatorisch met elektrotechniek bezig zijn.

De cursus gaat in op diverse onderdelen van de norm (en de wijzigingen die er zijn in de nieuwe uitgave).

De cursusduur is 1 dagdeel.

De cursussen worden verzorgd en gegeven door bevoegde docenten elektrotechniek.