Netanalyse of Storingsanalyse

Netanalyse heeft ten doel om een goed beeld te krijgen van de voeding naar het pand en de aanwezige belasting in het pand. Dit is een analyse waarbij de nadruk ligt op het voorkomen van schade door o.a. een asymmetrische belasting en/of door hogere harmonischen.

Asymmetrie op zich is niet direct een probleem, maar bij onderbreking van de nul kan dit ernstige schade aanbrengen aan de aangesloten toestellen en verlichtingsarmaturen.

Bij nul onderbreking zal in een asymmetrische installatie de fase spanningen  oplopen van 230V tot 400V. Het gevolg is dat elektrische apparatuur, die is gemaakt voor 230V, defect raakt.

Hogere harmonischen worden veroorzaakt door de aangesloten elektronische apparatuur bv: frequentieomvormers, computers apparatuur, spaarlampen ect. De hogere harmonischen in de stroom kunnen ernstige schade aan de elektrische installatie en daarop aangesloten toestellen veroorzaken.

  • CV-pompen die stuk gaan als gevolg van de 7e harmonischen,
  • een onderbroken nul, doordat de nul van de hoofdschakelaar uitbrand als gevolg van een te hoge stroom door de 3e, 9e en de 15e

Tevens wordt er gekeken naar de Power Factor (PF), crest factor en de cos-phi.

Storingsanalyse is het gebruik maken van het voornoemde maar dan nadat er zich een probleem heeft voor gedaan.

Met dezelfde netanalyse kunnen we ook bepalen of uw energiezuinige verlichting wel zuinig is, niet te grote blindstromen en niet teveel harmonischen opwekt.

Meer Weten?

Tel 0592-406854