Gebouwen hebben elektrische installaties en daar horen verklarende tekeningen bij.

Dit is niet voor alle installaties verplicht, dit heeft met de omvang van een installatie en dus tevens de complexiteit van de betreffende installatie.

Van uit de ARBO wetgeving wordt dit geëist, in de normen en de daarbij behorende richtlijnen wordt de uitvoering omschreven. In deze normen en richtlijnen gaan we in of en wat we moeten tekenen. Daarnaast is er in normen omschreven hoe we moeten tekenen en welke symbolen met bijbehorende gegevens we dienen te gebruiken.

Nu is er feitelijk niets verandert, spanning en stroom blijven wat ze zijn, alleen de wijze van het weergeven is gewijzigd. Dit komt onder anderen voort uit andere teken manieren en harmonisatie binnen Europa.

We willen een dergelijke installatie kunnen verklaren. Dat doen we met een schema, uit dit schema komen voor een vakman essentiële gegevens naar voren. Zo kan een monteur na gaan of de installatie nog ruimte heeft voor uitbreiding of dat de installatie moet worden vernieuwd.

Van deze installatie zijn tekeningen aangeleverd om deze op nieuw te maken, dit impliceert dat de tekening niet moet worden overgetekend maar opnieuw moet worden getekend. Het bedrijf die dit heeft gedaan heeft de tekening één op één van papier overgezet naar een digitale versie, zonder ook maar één correctie toe te passen. Dit was wel terdege de opdracht, niet overtekenen maar een correcte opwaardering van het tekenpakket aan te leveren.

Dus ook de vakman gaat hier weer de mist in, symboliek van de jaren zestig / zeventig van de vorige eeuw gebruikt. Daarnaast heeft men de coderingen laten staan die toen werden gebruikt voor o.a. de fase aanduiding ( R / S / T ) met de harmonisering binnen Europa is dit al lang verleden tijd en gebruiken we de aanduiding voor de fasen en dat doen we met L1 / L2 / L3.

Deze tekening en de bij behorende installatie tekening zijn dus in het veld niet gecontroleerd maar het volle pond is wel gefactureerd. Momenteel zijn we in overleg om alle gebouwen die door dit bedrijf zijn getekend nu correct digitaal aangeleverd te krijgen.