Gemeenten, zorginstellingen, zwembaden en vele andere organisaties beschikken over elektrische installaties die om goed onderhoud en veilig beheer vragen. Voor elke installatie, waaraan men in eigen beheer werkt en aanpassingen doet, is het verplicht een installatie verantwoordelijke aan te stellen. Als organisaties niet zelf over een installatie verantwoordelijke beschikken, bestaat altijd de mogelijk Harry Beens van Electro Safe Facilities in de arm te nemen. “Ik zie toe op een goede uitvoering door de installateur en dat heeft meerdere organisaties al veel opgeleverd.”

Zo vroeg een gemeente Harry Beens als installatie verantwoordelijke voor de openbare verlichting. “Deze gemeente dacht over een goede installatie en redelijk onderhoud te beschikken, maar van de tweehonderd gecontroleerde lantaarnpalen waren er maar drie en van de vijftig verdeelinrichtingen niet één goed. Op de door een adviesbureau aangedragen oplossing wisten wij maar liefst zes ton te besparen door met een heldere berekening aan te tonen dat zekeringen en een kleinere diameter van de kabel passend bij de benodigde stroom een perfect en vooral veiliger alternatief vormden.”

Snelle besparing

In het geval van de gemeente heeft Harry Beens zichzelf dubbel en dwars terugverdiend, wat hem een langdurig contract als installatie verantwoordelijke opleverde. Zo zijn er ook voorbeelden te noemen, waarbij Electro Safe Facilities snel kleinere besparingen heeft gerealiseerd. “Zo wilde een monteur voor de bus van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker een verdeelkast verzwaren zonder te kijken naar wat er verder op die kast uitkomt en wat de bus verbruikt. Alleen een kleine aanpassing in de voeding bleek voldoende, wat een besparing van zeker zesduizend euro opleverde.”

Vreemde ogen

Als installatie verantwoordelijke kijkt Harry Beens niet alleen naar de technische uitvoering, maar ook naar de kennis en kunde van de monteurs. “Ik sta als externe wat verder van ze af en kan dus beter inhoudelijke sturing geven. Voor de oplevering moet de installateur heel wat punten aanleveren, die wij vervolgens op locatie controleren. Het restant van de factuur wordt dan alleen betaald als alles goed is.” Dat laatste roept wel eens wat weerstand op, maar is volgens Electro Safe Facilities echt de enige manier om de installaties en het onderhoud in de basis goed en veilig te krijgen.