Het gebruik van elektriciteit in het dagelijks leven betekent meteen gevaar als er onvoldoende aandacht is voor veiligheid.

Dit is dan ook de reden dat we al sinds jaar en dag normen, zeg maar bindende afspraken, hebben gemaakt om er voor te zorgen dat we bedrijfszekere en veilige installaties krijgen.

Echter is er een probleem ontstaan met de afschaffing van de vestigingswet, sinds 2007 is deze wetgeving in Nederland volledig afgeschaft met als doel om de concurrentie te stimuleren .

In de praktijk blijkt dat een groot deel van de kleinere projecten worden uitgevoerd door onvoldoende gekwalificeerd personeel. De reden is dat er geen opleidingseisen meer worden gesteld aan de uit te voeren beroepen. Of het nu gaat om gas technisch, motorvoertuigen techniek of elektrotechniek. Zelfs voor bouwkundige projecten tot een bedrag van 50.000 euro is er geen verplichting om berekeningen te maken, laat staan te overleggen bij een gemeente.

Gaan we nu kijken naar het opleidingsniveau van de jong volwassenen dan komen deze met aanzienlijk minder kennis en vaardigheden van de opleidingen dan 25 á 40 jaar geleden. Dit geldt voor alle technische opleidingen. Eén van de redenen is het niveau van de docenten en de wijze van onderwijs.

Dit alles lijdt tot minder vakbekwaam personeel, de klussen bedrijven doen daar nog een schepje bij op. Er wordt vaak gedacht dat doen we er wel even bij, het gevolg kan zijn dat er installaties gemaakt worden door mensen met te weinig kennis van het vak en die ook nog eens onvoldoende vaardigheden aangeleerd hebben gekregen.

Dan kunnen we onderstaande situaties tegen komen.

Verschillende diameters bedrading aangesloten op de middelste installatie automaat.

Op de meest rechtse installatieautomaat is UTP bedrading aangesloten, geschikt voor 50 volt de aangesloten spanning is 230 volt, de monteur gaf aan dat hij om die reden dan ook meerdere aders had gebruikt.

Brand gevaarlijk !

Conclusie : minder kennis in de uitvoering vraagt om meer controle op het uitgevoerde werk.