De NEN 1010 gaat in bep. 134 in op goed vakmanschap !

Dit stond niet in de vorige versies, dat was ook niet nodig, de norm ging over technische inhoudelijke zaken en niet over de mensen die het moeten uitvoeren.

Wat is er allemaal gebeurt in de afgelopen 80 jaar ?

In 1937 is de vestigingswet Kleinbedrijf ingevoerd om de groei van onbekwame bedrijven terug te dringen. Na verloop van een aantal jaren kreeg men een ander beeld bij deze wet en werd de Vestigingswet 1954 ingevoerd met als doel om de kwaliteit van de ondernemers te borgen.

Het gevolg was een vergunningstelsel.

Ook voor elektrotechnisch installerende bedrijven was dit van toepassing. Dus waren zaken als vakbekwaam, kredietwaardig en inrichtingsbegrip vast gelegd en dus geregeld. Maar in de jaren negentig van de vorige eeuw heeft men deze wet stukje bij beetje afgebroken.

1990 verviel de eis van kredietwaardigheid

1993 verviel het inrichtingsbegrip

2001 verviel de eis van algemene ondernemersvaardigheden

En in 2007 is de vestigingswet van 1954 volledig geschrapt.

Van af 2007 is het dus voor een opdracht gever volledig onduidelijk of hij al dan niet te maken heeft met een bekwaam of onbekwaam bedrijf (“ vakman”). Iedereen mag zich uitgeven als installateur in de ruimste zin des woord.

Vroeger hadden we naast de wetgeving een registratie van erkende installateurs. Hier werd opgenomen of men in het bezit was van de nodige diploma’s en beschikte over de nodige meet en test apparatuur. Deze regeling wordt nu door de Stichting Sterkin in het leven gehouden en is onderverdeeld in de diverse vakgebieden.

Voor de elektrotechnische vakgebieden zijn er de navolgende erkenningsregelingen.

REI 2008 // 2014

REDE 2013 // 2014

IBER 2014

RIB 2004 // 2012

Op www.sterkin.nl kunt u zien wat de diverse erkenningen in houden.