De normering in Nederland omtrent elektrische installaties bestaat al sinds september 1940. Door afspraken te maken omtrent de opbouw van elektrische installaties voor laagspanning in bijv. woningen, boerderijen, winkels, hotels, scholen en dergelijke moet de veiligheid in zijn algemeen-heid bevorderd worden. Hierbij moet u denken aan elektrocutie gevaar, maar ook aan brandgevaar. De afspraak is echter dat we niet verder terug kijken dan de NEN 1010 2e druk van 1962. We staan momenteel aan de vooravond van een nieuwe uitgave van de NEN 1010 ( augustus 2015 ).

Kijken we naar de fysieke omvang van de norm dan is hij gegroeid van ongeveer 250 pagina’s naar ruim 650 pagina’s. In deze periode van 75 jaar zijn er met de nieuwe uitgave 9 versies voorbij gekomen en dan kan het niet anders dan dat er veranderingen en verschuivingen ontstaan.

In de 2e druk bepaling 257 wordt gesteld dat leidingen tot en met 4 mm2 gesoldeerd mogen worden.

 

In de 3e druk wordt solderen niet meer toegestaan. Dit staat in de toelichting van bep. 527 . 12

In de 4e druk is dit ongewijzigd.

Dit zijn een aantal voorbeelden van ader eindhulsen die een zelfde doel beogen als het solderen.

Dit is een betere oplossing dan een soldeer verbinding mits met de passende gereedschappen geperst.

In de 5e druk wordt het weer toegestaan met als kant tekening dat het solderen zoveel mogelijk moet worden vermeden. Zie bep. 526.2 toelichting. In bep. 8.526.109 wordt solderen verboden, dit geldt voor het solderen van samengeslagen kernen.

In de 6e druk is dit ongewijzigd.

In de navolgende uitgaven te weten 2007 en 2008 wordt solderen afgeraden en als het niet anders kan dan moet men o.a. rekening houden met kruip en mechanische belastingen.

Zoals u kunt zien zijn er steeds veranderingen gaande deels door veranderende technieken maar ook op grond van harmonisatie binnen Europa.