Brandverzekeraars introduceren een nieuwe brandveiligheidsinspectie voor elektrische installaties: de Scope 10. Met een keuringscertificaat voldoet uw woning of bedrijfsgebouw straks aan de nieuwste eisen van uw brandverzekeraar.

Brandverzekeraars ontwikkelen continu nieuwe tools om branden te voorkomen en de gevolgen ervan te verminderen. Rookmelders promoten is een mooi voorbeeld. Ook de wijze van keuren van elektrische installaties is onderhevig aan verandering. De huidige standaard keuring is gebaseerd op enerzijds NEN 3140, die is geaard in het gebruik en de arbowetgeving en geldt voor brandveiligheid en de veiligheid van gebruikers, en anderzijds NEN 1010, die de opleveringsinspectie van nieuwe gebouwen betreft.

‘De brandveiligheidskeuringen vinden straks alleen nog maar plaats op basis van Scope 10’, vertelt Harry Beens, directeur van ElectroSafe. ‘Scope 8 is de standaardkeuring, die inspecties volgens NEN 3140 inhouden en die gaan over wetgeving, normering en de technische kennis van medewerkers. Daarbovenop komt Scope 10, die vooral de elektrische installaties betreft. Om een Scope 10 keuring te mogen doen, moet je hiertoe gemachtigd zijn. Hiervoor moet je een driedaagse cursus volgen en je certificaat behalen. De cursus omvat elektrische installaties, brandgevaarlijke installaties en materialen en thermografie. De keuring betreft de brandveiligheidsinspectie van bestaande installaties.’

Hiermee wordt het accent verlegd van het hele pand, inclusief gebruikers, naar alleen het onroerende goed. Als op 1 april de nieuwe keuring volgens Scope 10 verplicht is, is ElectroSafe er -als geautoriseerde en gecertificeerde keurmeester-uiteraard klaar voor.